Hematologie / klinická biochemie

 ParametrMateriálMetodaDruhTrvání (dny)Poznámky
α-amylázaS, HP, EPfotometriepes kočka1- zvyšuje se u onemocnění pankreatu, střev a ledvin
- nutné vyšetření v kombinaci s lipázou
α-HBDHS, HP, EPfotometriepes kočka kůň skot1- izoenzym LDH
- v kombinaci s LDH specifický pro onemocnění srdečního svalu
β-hydroxybutyrát (BHB, ß- HBS)Sfotometrieskot1-  detekce ketolátek u ketoacidozy
γ-GT (GMT)S, HP, EPfotometriepes kočka kůň skot1Pes, kočka:
- zvýšená hodnota specifická pro jaterní onemocnění a především pro žlučové cesty
kůň:
- zvýšená koncentrace je indikátorem cholestáze - zvýšená koncentrace u kolik a dalších jaterních onemocnění
AlbuminS, EP, HPfotometrievšechny druhy1 
ALDSfotometriepes kočka kůň skot1- svalový enzym - zvyšuje se u myopatií
ALP (AP)Sfotometrievšechny druhy1- nespecifický (játra, prostata, kostní tkáň, hyperadrenokorticismus, příštítná tělíska, pankreas, střeva) 
Termostabilní ALP (AP) (65°C)Sfotometriepes kočka1- teplotně odolný izoenzym AP
- indukován steroidními hormony - využíván k diagnostice hyperadrenokorticismu
ALT (GPT)S, HP, EPfotometriepes kočka1- specifický pro játra u psů/koček
- u koní rovněž při myopatiích  
Analýza močiranní močsuchá chemievšechny druhy1- pH, protein, glukoza, bilirubin, leukocyty, erytrocyty, hemoglobin/myoglobin, specifická hmotnost
Analýza urolitůurolitchemickyvšechny druhy1- analýza chemického složení močových kamenů
Arsenranní moč (30 ml) všechny druhy7- intoxikace arsenem
- pomalá exkrece močí
- ukládá se v kůži, srsti, drápech
AST (GOT)S, HP, EPfotometrievšechny druhy1- zvýšení při onemocnění svalů, srdce a jater
Bilirubin, přímýS, HP, EPfotometrievšechny druhy1- zvýšený u posthepatálního ikteru
Bilirubin, celkovýS, HP, EPfotometrievšechny druhy1- zvýšený u prehepatálního, hepatálního a posthepatálního ikteru
Celkový proteinS, HP, CSFfotometrievšechny druhy1- hyperproteinemie: zánět, infekce, autoimunitní procesy, mnohočetný myelom, lymfom, dehydratace
- hypoproteinemie: hladovění, hepatopatie, nefropatie, enteropatie, sepse, krvácení  
CKS, EP, HPfotometrievšechny druhy1- specifický pro svaly
- zvýšený při záchvatech
- zvýšení u krav s metritidou
Clearance kreatininu4 x S, EP, HPenzymatické stanovení kreatininupes, kočka2- používá se k posouzení míry ledvinné filtrace
- před odběrem vzorků je vhodné zažádat o pokyny k provedení testu
- kreatinin používaný jako substrát k provedení testu je možné získat na základě požadavku ve specializovaných lékárnách
Diferenciální rozpočet leukocytůEB, krevní nátěrprůtoková cytometrie se značením peroxidázou, mikroskopievšechny druhy1- včetně posouzení toxických změn, blastických forem a intracelulárních parazitů
DraslíkSISE (iontově selektivní elektrody)všechny druh1- hypokalémie: hladovění, průjmy, zvracení, chronické selhání ledvin, hyperthyreoza, DM, Cushingova choroba
- hyperkalémie: Addisonova choroba, akutní selhání ledvin, hemolýzy, horečka, šok
Faktor VIIICP (1:10)koagulometrpes kočka kůň1- hemofilie A
- vhodné doplnit o koagulační časy
Faktor IXCP (1:10koagulometrpes1- hemofilie B
- vhodné doplnit o koagulační časy
Fenol, nitrosonaftol, indikanranní moč (nutné)fotometriepes kočka kůň skot3- u diferenciální diagnózy bakteriálního přerůstání v tenkém střevě  
FibrinogenCP (1:10koagulometrpes kočka1- hyperfibrinogenemie: záněty, tumory,
- hypofibrinogenemie: DIC, hepatopatie, krvácení  
Fosfát, anorganickýS, HPfotometriepes kočka kůň skot1- hyperfosfatémie: nefropatie, hyperthyreoza, DM, osteolýza, MAC, katabolismus
- hypofosfatémie: hyperparathyreoza, Cushingův syndrom, inzulinom, MAL  
FruktosaminySfotometriepes kočka1- kontrola terapie u pacientů s Diabetes mellitus
- rozlišení hyperglykémie související se stresem a Diabetes mellitus screeningový test pro sezónní a celoroční skupiny alergenů 
GlukózaNaFlB, CSF, močfotometrievšechny druhy1- hypoglykémie: hepatopatie, insulinom, leiomyomy/leiomyosarkomy, hladovění, dekompenzovaná sepse, křeče, syndrom hypoglykémie u štěňat
- hyperglykémie:DM, časná sepse, hyperglykémie související se stresem může být vyloučena vyšetřením fruktosaminů
GMD (GLDH)S, HPfotometrievšechny druhy1- specifický pro játra- těžší onemocnění jaterního parenchymu
HořčíkSfotometrievšechny druhy1- hypermagnezemie u Addisonovy choroby, metabolické acidózy, chronického renálního onemocnění
- hypomagnezemie u hladovění, gastrointestinálních onemocnění, hyperthyreozy a hyperaldosteronismu  
Hematologie (velký profil)EB, krevní nátěrprůtoková cytometrie se značením peroxidázouvšechny druhy1-  diferenciální rozpočet leukocytů (absolutní a relativní)
- morfologie erytrocytů
- trombocyty
- prosím posílejte navíc krevní nátěr
Hematologie (malý profil)EBprůtoková cytometrie se značením peroxidázouvšechny druhy1- erytrocyty
- leukocyty
- hemoglobin
- PCV
ChloridySpotenciometrievšechny druhy1- hyperchloremie u nefropatií, hyperadrenokorticismu, kardiomyopatii a katabolických stavech
- hypochloremie při nefropatii, Addisonově chorobě, ileu, ascites, zvracení
CholesterolS, HPfotometrievšechny druhy1- hypercholesterolemie u hypothyreozy, DM, hyperadrenokorticismu, hepatopatiích, pankreatitidách
- hypocholesterolemie u hepatopatií, EPI a hyperthyreoze
Kadmium, rtuťmoč (100 ml)ATG, BATvšechny druhy7- u intoxikací zvýšený
KreatininS, HPfotometrievšechny druhy1- zvýšená u renálního selhání
- v kombinaci se stanovením močoviny
- k detekci časných stádií renálních dysfunkcí by mělo být zváženo stanovení poměru protein/kreatinin ( U-P/C) v moči (cystocentézou) a stanovení cystatinu
Kumariny (Warfarin) (jed na krysy)zvratky, EDTA všechny druhy7-  detekce toxinu možná také v kontaminované potravě - vhodné doplnit o koagulační časy
Kyselina močováS, HP pes - metabolické onemocnění u dalmatinů
LaktátNaFlPfotometrievšechny druhy1- vzniká při anaerobní glykolýze
- zvýšen při šoku, sepsi, svalové námaze
LDHS, HPfotometrievšechny druhy1- zvýšený u hepatopatií, hemolýzy, myopatií a kardiomyopatií, leukémii a tumorech
LipázaS, HPfotometriepes kočka1- zvýšená u pankreatitidy a střevních onemocnění
- ve srovnání s amylázou delší aktivita
- pro diagnostiku pankreatických dysfunkcí je doporučováno stanovovat oba enzymy
MCV, MCHC, MCHEB všechny druhy1- screeningový test pro sezónní a celoroční skupiny alergenů 
MěďSfotometrievšechny druhy1- součást různých enzymů
Močový sedimentranní močmikroskopievšechny druhy1- posouzení buněk, leukocytů, válců, krystalů a infekčních původců
MočovinaS, HPfotometrievšechny druhy1- zvýšení: nefropatie, krvácení, horečka, hyperthyreoza, dehydratace
- snížení: hepatopatie, hladovění, enteropatie, nefrotický syndrom, diabetes insipidus
NEFA (neesenciální mastné kyselinySfotometrieskot1- lipomobilizační syndrom
OlovoEB min. 2ml všechny druhy1-5- zvýšený u akutní otravy
Parciální tromboplastinový čas (PTT)CP (1:10)koagulometrvšechny druhy1- test na detekci deficience vnitřní koagulační kaskády
Poměr protein/kreatinin v moči (U-P/C)močfotometriepes kočka1- časná detekce renální dysfunkce . Zvýšený dále u amyloidozy ledvin, glomerulonefritidy či multipního myelomu
Poměr sodík/draslíkSpotenciometriepes1- poměr < 27:1 bývá u Addisonovy nemoci 
RetikulocytyEB pes kočka1- rozlišení regenerativní a neregenerativní anémie 
SodíkSpotenciometrievšechny druhy1- hypernatrémie u hyperaldosteronismu, nefropatií, kardiomyopatií, diabetes insipidus, otravy solí
- hyponatrémie u gastrointestinálních potíží, nefropatií, ileu, ascites, popálenin, Addisonovy choroby, psychogenní polydypsie
SelenSatomová absorpční spektrometrie (AAS)pes kočka kůň skot1- alimentární svalová dystrofie u hříbat
- poruchy plodnosti u krav
Status buněčné imunity: krevní profil rozšířený, T-, B-, CD4-, CD8-lymfocytyEBprůtoková cytometriepes kočka kůň (skot)2- zahrnuje krevní profil rozšířený a stanovení relativního a absolutního počtu leukocytů, T-, B-, CD4 (pomocné T lymfocyty) a CD8 (cytotoxické T lymfocyty) buněk v periferní krvi
- vzorek krve na vyšetření imunitního statusu by neměl být starší 24 hodin!
- test provádíme ve středu a v pátek

kočky:
- FeLV, monitoring stavu při infekcích a určení aktuální fáze onemocnění u FIV pozitivních koček

psi:
- diagnostická pomůcka při pyodermii, demodikóze, SLE, leishmanióze, kongenitálních defektech T-lymfocytů

koně:
- zhoršující se a chronické infekce
Testování potravinové alergieSELISApes kočka kůň3pes/kočka
- panel specifických IgE a IgG protilátek pro 15 různých alergenů
kůň
- 6 alergenů  
Thalium (rodenticid)ranní moč, obsah žaludku, vlasy pes, kočka, kůň skot7- detekce akutní intoxikace v moči a v obsahu žaludku - detekce chronické intoxikace pomocí vyšetření vlasů  
Trombinový časCP (1:10)koagulo-metriepes kočka kůň1- testování přeměny fibrinogenu na fibrin
- kontrola terapie po léčbě heparinem nebo streptokinázou
- při podezření na diseminovanou intravaskulární koagulopatii  
TrombocytyEB pes kočka kůň skot1- trombocytopénie: ITP, krvácení, paraneoplastický proces, nedostatečná tvorba
- trombocytoza: zánět, infekce, neoplazie, regenerace kostní dřeně
Tromboplastinový čas (Quick)CP (1:10)koagulometrpes kočka kůň1- screeningový test pro vnější kaskádu koagulace
- podezření na intoxikaci antagonisty vitamínu K (Kumariny/Warfarinové deriváty)
- kontrola terapie po podání vitamínu K
VápníkSfotometrievšechny druhy1- zvýšený při hyperparathyreoze, paraneoplastické hyperkalcémii, Addisonově chorobě, renálním onemocnění a onemocnění kostí
- při zvýšeném celkovém vápníku vhodné spojit s měřením ionizovaného vápníku  
von Willebrandův faktorCP (1:10)ELISApes7- diagnóza dědičných poruch von Willebrandova faktoru
- u některých plemen dostupný genetický test
ZinekSfotometriepes kočka kůň skot1- suspektní alimentární deficience - při dermatózách a poruchách růstu drápů
ŽelezoSfotometrievšechny druhy1- snížený při sideropénických anémiích 
Žlučové kyselinySfotometriepes kočka1- náhrada za vyšetření amoniaku kvůli jeho nestabilitě v přepravovaných vzorcích
- je preferován stimulační test

Datenschutz | AGB |  Impressum |  Site Map
©2019 by webDa Medien GmbH